Jste rodiči nebo se na příchod potomka připravujete? Co všechno vlastně ovlivňuje dětský vývoj a vkus? Pokud si přejete, aby z vašeho dítěte vyrůstala individuální kreativní osobnost se vkusem a zájmem o okolní svět, pak vás potěší nový a zcela nevšední webový projekt LittleModernist.com. Jeho iniciátorkou je maminka a známá fotografka Anna Mrázek Kovačič.

Pohled na svět kolem si dítě formuje v raném dětství. Často si ani neuvědomujeme, jak nepříznivě může působit na dítě chaos, spousta barev, přemíra hraček a nepřipravené prostředí vůbec. Věnovat čas rozvoji kreativity je nesmírně důležité i z hlediska vývoje jemné motoriky, zrakové diferenciace, optického vnímání, imaginace.
Little Modernist je nezávislé médium zaměřené na rodičovství a sebereflexi v rámci rodičovství a posléze i na výchovu potomka. Každý měsíc bude web přicházet s jedním tématem, které prochází všemi sekcemi. Vzájemná intelektuální diskuse může vést k zajímavým výsledkům, protože se postupně mění i pohled na život a rodič si třeba uvědomí, že může k dítěti přistupovat víc i jako partner.

Anna Mrázek Kovačič patří mezi naše nejvýraznější fotografické osobnosti. V roce 2007 Anna získala na Czech grand Design cenu fotograf roku za sérii fotografií a módních story pro časopis Dolce Vita a magazín Hospodářských novin Proč ne. Věnuje se zejména módě a reklamní fotografii a v poslední době pracuje hlavně pro zahraniční klienty. V roce 2006 se stala maminkou, rodičovství ovšem nechápe jako samozřejmost. Proto se vlastně postupně rodil webový projekt Little Modernist. Přetvářel se z myšlenek o soukromém blogu, na kterém měla Anna potřebu podělit se s nejbližším okolím o své zkušenosti a pozorování. Postupně její nápad začal přerůstat až do dnešní podoby.
Protože si Anna přála, aby web zasahoval do velmi specifických oblastí našeho nitra, přizvala ke spolupráci další autory. Dnes je okruh pravidelných přispěvatelů dán, v budoucnu se bude rozšiřovat. Mezi stálé spolupracovníky se dnes řadí psycholog a psychoterapeut Martin Jára, který založil a vede Ligu otevřených mužů, koučka Vladimíra Cottaris, renomované psycholožky Jana Nováčková a Dobromila Nevolová, známé především publikací Respektovat a být respektován a v neposlední řadě zpěvák Dan Bárta, herec Michal Dlouhý, poradce, kouč a rodinný konstelátor Jan Bílý. Vizuální podobu má na starosti Marek Pistora, uznávaný grafický designér a typograf.

Little Modernist má tři základní sekce: Art Decor, Thouhgts a LM tips.
Art Decor: Rubrika Living food se snaží upevňovat základy mezilidských vztahů; současně u dětí podporuje prostorovou orientaci, vnímání chutí, manuální zručnost. Čas strávený u stolu není časem ztraceným. Jídlo nás spojuje. Společné stolování je základ spokojeného rodinného života. Stůl, kolem kterého sedíme, je místo, kde je možné komunikovat o všem. Cílem Living Food je uvědomit si důležitost toho, co a jakým způsobem jíme, předat dětem správné návyky ve stravování a stolování a naučit je samostatnosti při jídle. Chce také poukázat na skutečnost, že i společné vaření je oboustranně obohacující kreativní činnost. V neposlední řadě bude informovat o nových kulinářských trendech. Editorkou této části je Markéta Medenica.

Hlavním tématem rubriky Art at Home je sofistikovaná cesta rozvoje kreativního myšlení dětí, jejich spolupráce s dospělými i s jejich vrstevníky. Každé dítě je specifické, má svůj názor, svůj neopakovatelný styl. Proč tedy nedat šanci projevit se a otevřít jim cestu k osobní svobodě! Děti naznačují mnohé, svým způsobem se tedy tvorba stává arteterapií, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Art at Home pravidelně informuje o výstavách, zajímavých workshopech, prezentuje zajímavé osobnosti z oblasti umění. Editorkami této části jsou Erika Kohoutová a Hana Kovaříková.
V části nazvané Knock Knock se s Annou Mrázek Kovačič podíváme na pokojíčky dětí známých i méně známých lidí, dozvíme se jejich příběhy i motivaci zařídit si byt stylově. Když dítě vyrůstá v dobře promyšleném prostředí, dokáže si více vážit věcí kolem sebe.
O rubrice Fashion říká Jana Kapounová: „Móda není jenom doménou dospělých. I děti rády experimentují, jsou hravé. V našich končinách je to ještě stále věc spíše účelová. Dejme šanci vyniknout povaze a momentální náladě našich potomků! Seznámení se formou hry s kombinacemi barev, materiálů i střihů je pro dítě přirozené. Spoluvytváříme tak základ pro styl, který v dospělosti pomůže vyhranit se vůči sociálnímu diktátu…“
Danica Kovářová šéfredaktorka časopisu Dolce vita a Zuzana Haláková povedou sekci věnovanou designu. Jsou si dobře vědomy toho, že každé malé dítě je jedinečná bytost. Proto je důležité chápat, jak předměty, kterými je dítě obklopeno, ovlivňují jeho chuť k práci, hře a odpočinku. Obrazy, tvary, hračky, postel, barva pokoje… klidné dítě, polarizovaná pozornost, schopnost rozlišování… to všechno spolu úzce souvisí. More than Design rozšiřuje horizonty dospělým i dětem. Přináší mnoho zajímavých nápadů a postřehů, rozhovory s designéry i s dětskými psychology.

Thoughts: Rubriku As women see, neboli Jak to vidí ženy, bude mít na starost Vladimíra Cottaris. Nabídne ženám prostor pro komunikaci a připomene jim, aby nezapomínaly samy na sebe.
Rubrika As men see pod vedení Martina Járy zase umožní mužům, kteří jsou partnery a rodiči, vystoupit a veřejně svou roli komunikovat. Třeba o tom, co se jim líbí na jejich dětech a partnerkách, ale i jak si s nimi nevědí rady. Nebo o věcech, které se jich každodenně dotýkají zvenčí: školka, reklama, zákony…
Podobná sekce, ovšem z pohledu dětí – As kids see, se pokusí u některých témat z rubrik As Women See a As Man See ukázat, co to znamená pro děti, jak naše chování a přístupy ovlivňují jejich vývoj. Rubriku mají na starost PhDr. Dobromila Nevolová, a PhDr. Jana Nováčková, CSc. O spolupráci s Little Modernist říkají: „Když nás paní Anna Mrázek-Kovačič seznámila se svou vizí, okamžitě nás to oslovilo. Jako spoluautorky knihy Respektovat a být respektován a také jako lektorky stejnojmenných kurzů v tom vidíme příležitost seznamovat rodiče i další veřejnost s respektujícím přístupem ve výchově dětí. Je to protipól u nás tak zakořeněné autoritativní výchovy, která přináší riziko buď vzdorovitého a konfliktního chování, které se může pro dítě stát výrazným stylem reagování po celý život, nebo naopak riziko závislosti na autoritách, manipulovatelnosti, nejistotě, často úzkostnosti, potlačení či nerozvinutí řady stránek osobnosti.“

Vladimíra Cottaris
Proč spolupracuji s LM?
Ztotožňuji se s jeho filozofií, zvláště pak s faktem, že pouze změny, které započnou v nás samotných, jsou plnohodnotné. Jako profesionální kouč si plně uvědomuji, z jakých jednotlivých fází se skládá proces změny a jak je náročný. Jedním z jevů, který lze stoprocentně zaručit, je právě to, že změna probíhá stále. Já vnímám Little Modernist jako místo, kde je možné společně diskutovat, nastavovat zrcadlo nám samým a sdílet vše, co je pro nás a naše děti důležité. Díky tomu se dostáváme do nové podoby.
Proč je takový web důležitý?
Žádný proces změny nezačne, aniž bychom hledali a získávali informace, které nám napomohou k požadované změně. Hledáním a získáváním informací otevíráme diskuse a rozšiřujeme své vědomí. LM je důležitý a výjimečný proto, že tuto možnost nabídne.

Martin Jára
Proč je web LM důležitý?
Naše úvahy o partnerství a rodičovství jsou často etické: co je dobře a co špatně… LM chápu jako estetický projekt, jako pokus méně hodnotit a více se dívat. Určitě to plyne z jeho primárně vizuálního nastavení. Fotografie je zde partnerkou textu, nejen jeho ilustrací.
Proč jsem se zapojil do projektu?
Už několik let pracuji na tom, aby i muži veřejně komunikovali, jak prožívají své osobní vztahy. Vadí mi, že za ně často mluví ženy a ženské časopisy. V LM chci podpořit coming-out rodičů a partnerů mužského pohlaví.